به آلمان خوش آمدید

به آلمان خوش آمدید

در اینجا اطلاعاتی در خصوص پناهندگی در آلمان و حقوق شما در آلمان خدمتتان ارایه می گردد.با مجموعه اطلاعاتی که از اینترنت کتب و تجاربمان جمع آوری نموده ایم میخواستیم نظری کلی از شرایط قانونی و امکانات پناهجویان در المان در اختیارتان قرار دهیم. مضافا اینکه شما به موضوعات و تماس هایی دسترسی خواهید داشت که برای وضعیتتان و زندگیتان میتواند مفید واقع شود. البته همه موارد در حال تغییر هستند و متفاوت میباشند و گاهی دستور العملهای اداری جهت فهمیدن سخت میباشند. هیچ شخصی غیر قانونی نیست .

چگونه تقاضای پناهندگی نمایم؟

تقاضای پناهندگی دارای سه مرحله میباشد. ابتدا شما میبایست در یک ایالت که در آن زندگی میکنید پذیرش اولیه بشوید. اگر برای پذیرش اولیه نمیدانید کجا بروید بهترین جا مرکز پلیس میباشد. به شما مدرکی میدهند که تایید مینماید شما تقاضای پناهندگی کرده اید. به این مدرک BUMA (دریافت پیام بعنوان جوینده پناهندگی) ولی با توجه باینکه قانون دایما در حال تغییر میباشد خیلی زود آنرا Ankunftsnachweis (تایید رسیدن) خواهند نامید. احتمال دارد که شما را به هر نقطه ای از آلمان بفرستند. سعی کنید در صورتی که قوم وخویشی در آلمان دارید آنهارا مطلع سازید. شما حق دارید با شوهرتان/ زنتان یا بچه هایتان یا اگر کم سن و سال هستید (زیر 18) با پدر ومادرتان زندگی کنید. دوم اینکه لازم است در BAMF (اداره مهاجرت و پناهندگی) تقاضای پناهندگی نمایید.در این وحله برگه ای به نام Aufenthaltsgestattung دریافت میکنید که بشما اجازه خواهد داد به شکل قانونی بمانید تا جواب تقاضای پناهندگیتان بیاید. از شما سوالاتی شخصی پرسیده خواهد شد .عکستان خواهند گرفت .سوالاتی در باره تان خواهند پرسید و اینکه چگونه به آلمان رسیدید. احتمالا از این اطلاعات در دوبلین استفاده خواهد شد (بعدا توضیح میدهیم). مرحله آخر به مصاحبه بزرگ مربوط میشود. ناتمه ای را به شما ارسال خواهمد نمود که در آن وقت قرار تعیین گردیده است.

چه مدت میبایست منتظر برگه ها بمانم؟

مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا جواب نهایی بدست آید گاهی بیش از یک تا دو سال . در طول دوره سه ماهه از گذشت تقاضای پناهندگی شما میتوانید فقط در ناحیه ای که در آن ثبت نام شده اید تردد نمایید. اگر درخواست شما برای پناهندگی رد شد میتوانید درخواست کنید. بمحض دریافت جواب منفی ابتدا به صفحه آخر مراجعه نمایید. در آنجا به راهکارهایی که روی شما باز است اطلاعاتی را خواهید یافت. در آنجا به شما اعلام میگردد چقدر زمان دارید که علیه جواب منفی اعلام شده اقدام فرمایید.توجه داشته باشید که گاهی اوقات فقط یک هفته وقت دارید پس سعی کنید عجله نمایید. تصمیم نهایی را بوسیله یک پاکت نامه زرد رنگ به شما اعلام میکنند و در آن تاریخ دریافت نامه قید شده است. لطفا پاکت را نگه دارید و اگر شما را رد نموده اند به یک نفر وکیل مراجعه فرمایید.

چهار تصمیم مختلف مثبت وجود دارد:

  1. بر اساس Art. 16 a GG پناهندگی بشما اعطا خواهد شد

  2. بر طبق § 3 AsylGشما بعنوان پناهنده در نظر گزفته خواهید شد.

  3. شما حالت محافظت فرعی را بدست می آورید. (§ 4 AsylG)

  4. موانع دیگری نیز هستند که مانع اخراج خواهد شد.

همه موارد فوق شما را قادر خواهند ساخت که رسما در آلمان ماندگار شوید ولی بعضی چیزا فرق دارد. خوب است از یک نفر وکیل یا مشاور کمک بگیرید و مطمین نباشید که حتما تصمیم نهایی که بدستتان داده شده را کامل میدانید.

از ماه مارس 2016 دستور العمل های سریع السیر هم ایجاد شده اند که درآن انتظار میرود یک تصمیم ظرف مدت یک هفته گرفته شود. این در خصوص افرادی است که میگویند از کشورهای امن آمده اند( در حال حاضر آلبانی ، بوسنی هرزگوین ، غنا ، کوزووو، مقدونیه، مونته نگرو و صربستان) درخواست های آن افرادی که اوراق هویت خود را نابود کرده اند یا اطلاعات غلطی راجع به هویت یا کشورشان داده اند و همچنین افرادی که برای بار دوم تقاضای پناهندگی به آلمان را تسلیم مینمایند بطور قطع رد خواهد شد. اگر آنها دستورالعمل سریع السیری را برای شما در نظر بگیرند شما ممکن است به یک کمپ خاص برده شوید و آن در صورتیست BAMF در طی یک هفته تصمیم نگیرد و در آن موقع شما حق برخورداری از دستورالعمل نرمال پناهندگی را خواهید داشت.

آیا میتوانم خانه ای داشته باشم؟

پس از تقاضای پناهندگی شما به کمپ بزرگ پناهندگان منتقل خواهید شد که Erstaufnahmelager نامیده میشود. شما میبایست به هرجا در آلمان که گفتند بروید . در هر کمپی که باشید به شما تختخواب غذا و مقداری پول خواهند داد. منزل باید تمیز و امن باشد ولی همیشه هم ضمانتی وجود ندارد. اگر شرایط اسکان بد باشد و یا از طرف پرسنل و حراست برخورد خوبی با شما نشود در این صورت میتوانید شکایت کنید. عکس بگیرید تجارب خود را ثبت کنید و یا در باره آن با یک سازمان صحبت نمایید و یا آنرا به همه بگویید.در این منزل شما از بین چند روز تا شش ماه میتوانید اقامت داشته یاشید. به شما اجازه داده نمیشود که محل زندگیتان را ترک نمایید. بعدا که شما را به مرکز دیگری فرستادند که بآن Gemeinschaftsunterkunft (امکانات مشترک) . متاسفانه شما نمیتوانید محل زندگیتان را خودتان انتخاب نمایید ولی حق اینرا دارید که در محل اسکان خانواده درجه یک خودتان (بچه ها ، زن / شوهر ،والدین ) زندگی کنید.به شما پول و محل خواب اعطا خواهد شد. پس از در یافت یک جواب مثبت از BAMF به شما اطاق داده خواهد شد و میتوانید شهر را انتخاب نمایید.

گاهی اوقات در طول دوره پناهندگی میتوان آپارتمانی را اجاره کرد که کرایه آن توسط اداره رفاه اجتماعی پرداخت خواهد شد بویژه افراد و خانواده های آسیب پذیر.(بدلیل روانی و پزشکی).

آیا میتوانم به مدرسه زبان آلمانی بروم؟

بمحض دریافت جواب مثبت از BAMF شما باید برای رفاه اجتماعیاز job center اقدام نمایید و درخواست بدهید. میتوانید فرم مربوطه را از روی اینترنت تهیه نمایید. پس از بررسی درخواست شما مرکز اشتغال به شما تاییدیه را خواتهد داد. با در دست داشتن این برگه میتوانید به بعضی مدارس زبان المانی بروید و آلمانی بیاموزید. مرکز اشتغال هزینه کلاس زبان را پرداخت خواهد کرد. میتوانید کلاس جامع آلمانی بروید. افراد اهل سوریه عراق اریتره و ایران میتوانند در طول دوره پناهندگی خود به کلاس المانی بروند اگر مشمول قانون Dublin III نشوند.

اگر با توجه به عدم دریافت جواب تقاضای پناهندگی یا رد شدن نمیتوانید در این کلاسها شرکت نمایید، دنبال کلاسهای آزاد توسط داوطلبان در ناحیه باشید.

ایا میتوانم در آلمان کار کنم؟

سه ماه پس از پروسه پناهندگی میتوانید با ارایه Ausländerbehörde تقاضای شغلی را بنمایید که قبلا داشته اید.برای آن شغل میتوانند مجوز کار صادر نمایند ولی در صورتی به شما مجوز کار دادهمیشود که آلمانی دیگر، اروپایی دیگر یا مهاجر دیگری مجوز کار برای آن پست را نداشته باشد. بعد از گذشت 15 سال در آلمان میتوانید برای هر شغلی مجوز کار بگیرید. اگر جواب مثبتی به تقاضای پناهندگی در یافت نمایید فورا مجوز هر شغلی را بدست خواهد آورد. بهمراه مدارک ماهانه 404 € به شما خواهند داد اکر مجرد هستید. و تا زمانی که کار ندارید.

آیا امکان ویزیت دکتر دارم؟

در طول 15 ماه پناهندگی شما به مرکز بهداشت جهت مداوا و یا حتی دیدن دکتر جهت مراقبت از خود دسترسی خواهید شد. در بعضی مناطق به شما کارت بهداشتی داده خواهد شد و بدینوسیله دسترسی بهتری به مراقبت های پزشکی خواهید داشت. اگر بار دار باشید در طول بارداری کسی شما را همراهی خواهد کرد. اگر قصد دارید که دیگر باردار نباشید حق سقط جنین هم دارید.

اگر بدون خانواده ام باشم و زیر 18 سن داشته باشم جه وضعیتی خواهم داشت؟

شما را با دیگر بچه های زیر 18 در یک منزل نگه خواهند داشت. کارگران اجتماعی در این امر شما را پشتیبانی خواهند کرد.پول و غذا هم دریافت خواهید کرد. میتوانید مدرسه بروید و آلمانی یاد بگیرید. شما میبایست موقعیتی را داشته باشید تا شغلی را یاد بگیرید(مثلا مکانیکی) و پس از پایان دوره شغل به شما داده خواهد شد.. اگر جواب تقاضای پناهندگی شما مثبت امد خانوادهتان میتوانند تقاضای ویزای المان از سفهارت آلمان در کشورتان نمایند و به المان بیایند.

خانواده ام جطور میشود؟

بمحض دریافت حق پناهندگی شوهر یا زن تان یا بچه های کم سن و سالتان میتوانند به آلمان بیایند. این را Familienzusammenführung. مینامند.از انجایی که این دستورالعمل سخت میباشد بهتر است با یک وکیل یا سازمان تماس بگیرید که با این دستورالعمل آشنا باشد. افرادی که پناهنده گی آنها تایید شده میتوانند برای پیوستن خانوادهایشان به آنها اقدام نمایند..اقدام یرای چنین کاری ظرف کمتر از 3 ماه میبایست صورت پذیرد.اگر دیرتر اقدام کنید میبایست ثابت نمایید که به اندازه تامین مالی خانواده تان هم پول دارید. به اداره Ausländerbehörde بروید و اعلام نمایید دنبال ملحق شدن خانواده تان به شما در آلمان میباشید. خانواده میبایست به سفارت آلمان در کشور مطبوع خود بروند و تقاضای ویزای ملحق شدن نمایند. افراد با وضعیت ضعیف مالی بهتر است 2 سال صبر نمایند و بعدا تقاضای خانوتدگی دهند.

مصاحبه چطور؟

خیلی با اهمیت است که برای مصاحبه آماده باشید. قبل از مصاحبه با یک خدمات مشاوره تماس بگیرید و مشورت کنید. مطمین باشید که داستان خود را خوب میدانید.تاریخها و جزییات را از قبل تهیه نمایید زیرا دنبال این هستند که از شما تناقض گویی بیابند. لازم است دلایل محکمی برای اینکه چرا کشور خود را ترک کرده اید در ذهن داشته باشید. هرچه بیشتر میتوانید از تهدیدهایی که در کشورتان برای زندگیتان وجود داشت را مطرح کنید مثلا تنبیهات بدنی یا زندانی شدن ناجوانمردانه.مثلا گزارش های پزشکی و یا قانونی و مقالات روزنامه ای و مستنداتی که بتواند نشان دهد شما در خطر هستید یا نامه ای که عضویت شما در یک گروه سیاسی مذهبی و اجتماعی را اثبات نماید. شما باید تلاش نمایید نشان دهیدکه آینده پر مخاطره ای در وطن خودتان و در هر نقطه ای از کشورتان زندگیتان را با مشکل روبرو ساخته است.

شما شاید مجبور باشید بگویید چرا آلمان مسئول محافظت از شماست. در مصاحبه وقت بگیرید و استراحت تقاضا نمایید و اگر احیانا سوالی را نفهمیدید دوباره بپرسید. راحت باشید و بدون شرم و خجالت هر چه میخواهید بگویید. اگر با مترجم مشکل دارید میتوانید آنرا مطرح نمایید. خانمها میتوانند اگر میخواهند مصاحبه گرشان زن باشد و از مترجمی خانم برخوردار شوند. در آخر اگر از این مصاحبه رضایت دارید آنرا امضا نموده و مطمئن باشید که اشتباهی نکرده اید.

میتوانید تقاضای یک کپی از آنرا بکنید. اگر از مصاحبه و یا نحوه اجرای آن راضی نباشید میتوانید وکیل بگیرید.

جزییات دیگری در باره پناهندگی

از درخواست پناهندگی شما برای بررسی اینکه قبلا تحت تعقیب بوده اید یا بالاخره اینکه حراسی از تحت تعقیب بودن در آینده دارید استفاده خواهد شد و مشخص خواهد شد که آیا به کشور خودتان برگشته اید یا نه. تهدید زندگی، جراحت های بدنی، و زندانی شده اشتباهی

اولین عناصر تعقیب را تشکیل میدهند. دیگر تهدید ها نیز مانند تهدید زندگی ، آزادی و تهدید بدنی در نظر گرفته شده اند. یا مثلا اذیت و آزار هایی همچون جرائم جنگی مشکلات سلامتی دلایل سیاسی و اجتماعی در بر میگیرد. ولی پناهندگی را فقط تضمین میشوند. در مجموع در وطن چه بر سرتان آمده؟ چرا اینچنین شد؟

تعریف رسمی پناهنده: شخصی با یک ترس عمیق از تحت تعقیب بودن بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت ویژه در یک گروه اجنماعی.

توافقنامه دوبلین 3

توافق دوبلین 3 میتواند جهت تصمیم گیری از اینکه دستور العمل پناهندگی در کشور دیگری اجرا شود مورد استفاده قرار میگیرد.یعنی مثلا اگرشما قبلا در یک کشور اروپایی دیگر تقاضای پناهندگی داده اید را معلوم مینماید.یا مثلا با ویزای کشور دیگری آمده اید یا شواهدی وجود دارد که اندکی از زمان را در کشور دیگر اروپایی انجام داده اید. شما را بهمان کشور برمیگردانند. اگر ثابت شود در یونان بوده اید شما به یونان نمیفرستند بلکه دستور العمل شما طولانی تر خواهد شد و شما میتوانید تقاضای دعوی نمایید که دارند شما را به کشور اروپایی دیگر میفرستند ولی باید ظرف مدت یک هفته اقدامات انجام شود. ولی بیشتر افرادی که نامه دریافت میکنند که توافق دوبلین باز شده در واقع از آلمان دپورت نمیشوند. باز هم اگر جنین وضعیتی پیدا کردید میبایست مشاور داشته باشید. از تاریخی که دستور العمل دوبلین شما باز است انها شش ماه زمان برای دپورت شما خواهند داشت.در غیر این صورت مورد دوبلین شما مختومه اعلام میشود. اگر بمدت 18 ماه به زیرزمین بروید در آن صورت مورد دوبلین شما تمام خواهد شد. ولی بخاطر داشته باشید که زیر زمینی رفتن اثری منفی روی شانستان برای گرفتن مجوزها خواهد گذاشت.

اگر من قربانی شکنجه یا تعقیب سیاسی باشم چه میشود؟

باید این موضوع را در مصاحبه تان روشن و شفاف سازید. کار سختیه که آدم در باره شکنجه صحبت نماید ولی لازم است هر چه سریع تر آنرا اعلام نمایید. قربانیان شکنجه باید بعنوان افراد آسیب پذیر در پناهندگی اروپا منظور گردند و طرز برخورد با آنها به نسبت دیگران میبایست تفاوت داشته باشد.

آگر خانم باشم ؟

در مورد تجاوز و کتک و کالای بردنی زمان درگیری در باره خانم ها صحبت کرده و انها را نیز مستحق داشتن پناهندگی میداند

اگر هم جنس باز باشم چطور؟

شرایط همجنس باز بودن و تمایلات این چنینی صحبت کرده و گفته این گروه نیز در بخش پناهندگی جایگاه مهمی دارند. و باید بگویند دوست دارند کجای کشور خود چه افرادی را ملاقات نماید.

اگر حمایت پناهندگی بگیرم چه میشود؟

هنگامی که حمایت پناهندگی گرفتید مجوز اقامت دریافت می نمایید که مدت آن 3 ساله است.با داشتن اقامت میتوانید در کلاسهای زبان شرکت کنیدو شانس خود را برای تصاحب یک شغل بالاتر ببرید. از مرکز رفاه اجتماعی ساپورت میشوید تا زمانی که بتوانید روی پای خودتان بایستید.میتوانید به کشورهای دیگر اروپا سفر کنید ولی اقامت نه. توجه داشته باشید اگر به وطن خودتان مسافرت کنید پناهندگیتان ابطال میگردد.

آیا امکان زندگی در آلمان برای همیشه وجود دارد؟

این امر به وضعیت و موقعیتی بستگی دارد که شما در کشور خود کسب کرده­اید. اگر به شما پناهندگی اعطا شده باشد (مطابق با ماده 16 a GG) یا به عنوان پناهنده تشخیص داده شوید (3 AszlG) شما به مجوز اقامت سه ساله با تمامی حقوق دست می­یابید. پس از گذشت این سه سال، شما اقامت دائم دریافت خواهید در صورتی که کماکان دلایل ترک کشور خود را داشته باشید و به کشور خود مسافرت نکرده باشید.

این حالت برای همیشه دوام دارد و پس از کسب مجوز دائم اقامت می­توانید به کشور خود برگردید. تنها در صورتی می­تواند این امر حذف شود که جرائم شدیدی مرتکب شوید یا اینکه بیش از شش ماه کشور را بدون توافقنامه Ausländerbehörde ترک نمائید. اگر شما به حافظت فرعی دست یابید، یک مجوز اقامت 1 و سپس 2 ساله را دریافت می­کنید. می­توانید این مجوز اقامت را چند بار تا زمانی که دلیل حفاظت از شما کماکان پابرجا باشد تمدید نمایید. اگر BAMF به شما پایین ترین سطح حفاظت را اعطا نمود، یعنی موانع دیپورت شدن، در این صورت آنها معمولاً به شما یک مجوز اقامت را در صورتی اعطا میکنند که این موانع برای مدتی طولانیتر وجود داشته باشد. پس از 5 سال اقامت در آلمان با یک مجوز اقامت و دریافت 60 بار حقوق ماهانه در یک پانیسون بازنشستگی، شما یک مجوز اقامت دائم کسب خواهید کرد.

پس از شش یا 8 سال زندگی در آلمان با مجوز دائم می­توانید برای بومی شدن درخواست نمائتید و یک پاسپورت آلمانی دریافت کنید، اما شما باید مهارتهای آلمانی، دانش در مورد سیستم سیاسی و درآمد مالی را اثبات نمایید.

اگر از من محافظت نگردد چه اتفاقی میافتد؟

اگر رد شوید، دفتر فدرال نتیجه را به صورت مکتوب به شما علام میکند. امکان درخواست دعوی برای یک رد شدن وجود دارد ، اما باید ظرف مدت یک هفته انجام شود و باید به دادگاه بروید و به صورت شفاهی دعوی خود را اعلام نمایید. جزئیات این دستورالعمل در صفحه آخر نامه تصمیم­ منفی خواهید یافت. رفتن به دادگاه هزینه ای در بر ندارد. اگر شما وکیل میخواهید، باید خودتان پیدا کنید. وکیل انتخاب شما می­تواند درخواست یک مساعده مالی کند. در صورت مدارا، این بدان معناست که شما رد شده­اید اما قادر به مسافرت نیستید یا اینکه پاسپورتی برای دیپورت شدن یا وضعیت در کشور شما به گونه ای است که نمیتوانید برگردید. این توافقنامه ای کوتاه برای چند هفته است اما میتوان برای مدت چند سال آن را تمدید کرد. شما قانونا اجازه کار کردن را دارید ولی در عمل برای 4 سال اول خیلی سخت است. امکان آموزش برای شغل نیز وجود دارد.

اگر اشتباه شما نیست که نمیتوانید برای 18 ماه دیپورت شوید مجوز اقامت می­تواند به شما اعطا شود.

اگر شانس گرفتن پناهندگی خیلی پایین است، ازدواج با یک طرف اروپایی میتواند به شما مجوز اقامت را دهد. شما باید یک پاسپورت معتبر، گواهینامه تولد، و گواهینامه­ای داشته باشید که نشان دهد مجرد هستید و در یک محضر به طور رسمی ازدواج نمایید. این روند مدت طولانی طول میکشد. بعد از ازدواج ممکن است کشور را ترک کرده و از سفارت آلمان در کشور خود تقاضای ویزا کنید. خیلی مهم است که روند ازدواج هر چند سریعتر شروع نمایید، قبل از اینکه رد شوید و با یک وکیل یا مشاور گفتگو کنید و یک یک گروه پشتیبان داشته باشید.

اگر کودکی با شهروندی آلمان دارید یا شخصی با اقامت دائم که حدقل 8 سال در آلمان زندگی کرده است میتوانید یک مجوز اقامت کسب کنید. برای کسی که می­تواند به عنوان پدر رسمی یک کودک پذیرفته شود، باید به یک محضر بروید و پروسه پدرخواندگی را انجام دهید. هر دوی شما باید این برگه را امضا نموده و پول اندکی میپردازید. اما شما نیازی به اثبات بیولوژیکی پدری ندارید. اگر شما خانم هستید و در آلمان فرزند به دنیا می آورید، می­توانید همین پروسه را با زوج خود به عنوان پدر بگذرانید. مجدد نیازی به اثبات بیولوژیکی وجود ندارد.

پناهندگی کلیسا چیست؟

یک گزینه سخت و نادر اخذ پناهندگی کلیسا است. بدین معنا که به یک کلیسا میروید وکشیش را متقاعد میکنید که به پشتیبانی انسان دوستانه نیاز دارید. سپس کشیش باید شورای کلیسا را برای پشتیبانی از شما راضی کند.

اگر هویت من کنترل شود چه اتفاقی روی می­دهد؟

در آلمان پلیس این حق را دارد که شما را متوقف کرده و از شما هویتتان را بپرسد. اگر شما هویت نداشته باشید، میتواند شما را به ایستگاه پلیس برده تا بداند شما که هستید. میتواند شما را تا پایان آن روز در حبس نگه دارد یعنی کمتر از 48 ساعت.

اگر دستگیر شوم چه اتفاقی روی می­دهد؟

شما باید از حقوق در زمان دستگیری مطلع باشید. اگر آلمانی صحبت نمیکنید مترجمی باید توضیح دهد که شما از چه حقوقی برخوردارید. حتما این را بخواهید. سپس از شما خواسته میشود یک سند را امضا کند که تایید میکند شما از حقوق خود مطلع هستید. شما حق این را دارید که از مترجم بخواهید به صورت رایگان این کارها را انجام دهد. دکتر و وکیل خود را ببنید و سفارت را مطلع سازد اگر شما دنبال پناهندگی نیستند.

چگونه میتوانم بدون مدرک در اینجا زندگی کنم؟

برخی افراد بدون مجوز اقامت در آلمان زندگی میکنند. برخی مخفیانه برای کار به المان می آیند. بعضیها به مجوز اقامت دسترسی یافته اند ولی آن را گم کرده اند. ولی افرادی هم هستند که پس از رد شدن درخواست پناهندگی پنهان می­شوند. پنهان شدن به معنای بزرگتر نشان دادن خود نیست. افرادی که که کاملاً وایسته به جامعه هستند. شرایط زندگی برای افراد غیرقانونی در اینجا حضور دارند خیلی سخت است زیرا از هیچ حقوق اجتماعی مانند پزشکی برخوردار نیستند.

اطلاعات بیشتر در www.w2eu.info

تماس های تلفنی مفید در برلین

وضعیت شما بسیار دشوار است اما لطفاً مبارزه برای رسیدن به حقوقتان را ادامه دهید، افراد زیادی هستند که می خواهند از شما حمایت کنند. داشتن ارتباط با سازمان ها و تعامل با گروه ها و افراد دیگر به منظور تبادل اطلاعات هم می توانند بسیار مفید باشند.

…………………………………………………………………………………………………………………

مشاوره و اطلاعات

-KUBمرکزاطلاعات ، مشاوره در زبان های مختلف، ملاقات ، کمک حقوقی

Telephone. 030 -614 94 00, 030 – 614 94 04

ساعات کاری: دوشنبه، پنجشنبه، جمعه 10- 13

آلبانی، عربی، انگلیسی فارسی، ترکی، صربستانی و کرواتی، کردی

آدرس: Oranienstr. 159, 10969 Berlin ( نزدیک ترین ایستگاه مترو u-bahn „ Mortizplatz“ است)

وبسایت با اطلاعات گوناگون در زبان های مختلف:

kontakt@kub-berlin http://www.kub-berlin.org

Al Muntadaبرای افراد مناطق عرب زبان

Telephone. 030 – 68 24 77 19

ساعات کاری: سه شنبه10- 13 و پنجشنبه 14- 17

آدرس: Morusstr. 18 A, 12053 Berlin

ایمیل: almuntada@diakoniewerk-simeon.de

Asyle in der Kirche Berlinمشاوره حقوقی پناهندگی کلیسا

Telephone: 030 – 691 41 83 http://www.kirchenasyl-berlin.de

Beratungstelle für Migrantinnen und Migranten von Arbeit und Leben- مشاوره کاری، اجتماعی و حقوقی برای مهاجران

Telephone: 030 – 40 39 92 56

آدرس: Keithstraße 1-3, 10787 Berlin

http://www.berlin.arbeitundleben.de/kontakt.html

Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin- مشاوره برای پناه جویان ایرانی و افغانی

Telephone: 030 – 62 98 15 30 http://iprberlin.com/fa

Nevenda Kurdi- مشاوره حقوقی و اجتماعی برای پناهنده ها به زبان های کردی، ترکی و عربی

Tel. 030 – 615 90 92

Dresdenerstr. 8, 10999 Berlin http://www.kurdisches-zentrum.de/kontakt.html

Flüchtlingsrat Berlin .- شورای پناهندگان برلین

آدرس: Georgenkirchstr. 69-70 ,10249 Berlin

Telephone.: 030 2 43 44 57 62

ایمیل: buero@fluechtlingsrat-berlin.de

www.fluechtlingsrat-berlin.de

Migrationsrat Berlin-Brandenburg- اطلاعات در مورد حقوق مهاجران

آدرس: Oranienstr. 34, 10999

مترو U1 وU8 (U Kottbusser Tor)- اتوبوسM29 (. Adalbertstr./Oranienstr)

Office: 030 – 61658755 Advice:030 – 60031139

ایمیل: info@mrbb.de

PRO ASYL- سازمان مستقل حقوق بشردر امور پناهندگی

Telephone: 069230688

ایمیل: proasyl@proasyl.de

وبسایت به زبان آلمانی و انگلیسی: www.proasyl.de

……………………………………………………………………………………………………………………………

پناهنده های تنهای زیر 18 سال

AKINDA- پشتیبانی و همراهی برای پناهندگان بدون همراه

Telephone: 030 32 70 93 40

http://xenion.org/angebote/akinda

آدرس: Paulsenstr. 55-56, 12163

ایمیل: akinda@xenion.org

Alafia – حمایت از کودکان پناهنده

Telelphone: 030 45 60 64 16 http://www.alafia-kinderrechte.de/deutschland

BBZمشاوره حقوقی و اجتماعی و مرکز مراقبت از پناهند گان جوان

Telephone: 030 666 407 20, 030 666 407 23 http://www.bbzberlin.de

Turmstr. 72, Floor 4, 10551 Berlin

…………………………………………………………………………………………………………………………….

زنان

S.U.S.I. Interkulturelles Frauenzentrumحمایت درمانی، روحی و اجتماعی

حمایت از زنان در زبانهای فرانسوی، روسی، لهستانی، فارسی، اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، انگلیسی و ویتنامی

Telephone: 030 78 95 93 94

آدرس: Innsbrucker Straße 58

http://www.susi-frauen-zentrum.com/ and on facebook

SOLWODI- همبستگی با زنان در اضطرار

مشاوره برای قربانیان قاچاق انسان، خشونت و ازدواج اجباری

Telephone: 030 81 00 11 70

آدرس: Kranoldstr. 24

ایمیل: berlin@solwodi.de

BIG Hotline- کمک برای زنان قربانی خشونت

Telephone: 030 61 10 30 0

Al Nadiجلسه، مشاوره و کلاس برای زنان عرب

Telephone: 030 85 20 60 2

آدرس: Rheinstrasse 53-54دوشنبه تا چهارشنبه 9 تا 4 بعد از ظهر

زبان: عربی، آلمانی

Ban Ying .- کمک به زنان پناهنده با تجربه خشونت، بهره کشی یا قاچاق انسان

Anklamer Str. 38, 10115

Telephone: 030 440 63 73, or 030 440 63 74

info@ban-ying.de http://www.ban-ying.de

BAIPمشاوره برای زنان آفریقایی

Karl-Marx-Str. 42, 12043. Telephone: 030 62 72 93 30

TIOجلسه، اطلاعات، آموزش

Köpenicker Str. 9 B, 10997 Berlin

Telephone: 030 612 20 50 / 030 624 10 11

Tio-ev@gmx.de www.tio-berlin.de

…………………………………………………………………………………………………………………………….همجنسگرا/ LGBTQI

LesMigraS- مشاوره، حمایت، توانمندسازی

Kulmer Strasse 20a, 10783 info@lesmigras.de http://www.lesmigras.de 030 21 91 50 90

MILES des LSVD Berlinکمک و مشاوره حقوقی برای افراد و خانواده ها

Kleiststraße 35, 10787 Berlin Telephone: 030 22 50 22 15

email: miles@blsb.de https://berlin.lsvd.de/projekte/miles/

Schwulenberatungپشتیبانی، مشاوره، محل جلسه برای پناهجویان دارای هویت جنسی متفاوت

Cafe Kuchus, Wilhelmstraße 115, 10963 Berlin-Kreuzberg سه شنبه و جمعه 2 تا 4 بعد از ظهر

https://www.schwulenberatungberlin.de/wir-helfen/queere-fluchtlinge/

…………………………………………………………………………………………………………………………….

بهداشت و درمان

Malteser Migranten Medizin- خدمات پزشکی برای افراد بدون بیمه درمانی

Aachener Str. 12, 10713 Berlin-Wilmersdorf

Telefon: 030 82 72 26 00

email: MMMedizin@malteser-berlin.de

Tue, Wed, Fri 9-15 o‘clock

U- & S-Bahn: Heidelberger Platz, Bus 101: Paretzer Straße, Bus 249: Brabanter Platz

Büro für Medizinische Flüchtlingshilfeکمک پزشکی برای افراد بدون مدارک قانونی

Telephone: 030. 69 46 746

Monday and Thursday 16.30 to 18.30 Uhr

Address: Mehringhof, Gneisenaustr. 2A, Hinterhof, Aufgang 3, 2. Stock, Berlin-Kreuzberg

U-Bahnhof Mehringdamm U6/U7

www.medibuero.de info@medibuero.de

BzFO- کمک برای افرادی با تجربه شکنجه

http://www.bzfo.de/homeen.html

Tel: (030) 30 39 06 -0 Email: mail@bzfo.de

Xenion- حمایت های روانی اجتماعی برای افرادی که اذیت و آزار سیاسی را تجربه کرده اند

http://xenion.org Paulsenstr. 55-56

Telephone: 030 3232933 info@xenion.org

……………………………………………………………………………………………………………………………

متفرقه

Free german courses and tandem partners KUB (کلاس رایگان زبان آلمانی و یافتن شخصی برای صحبت کردن به منظور تقویت زبان) :

Address: Oranienstr. 159, 10969. Telephone: 030 614 94 00

http://www.kub-berlin.org/index.php/en/german-classes/164-german-courses

Start with a friend ( با یک دوست شروع کنید):

این وبسایت پناهنده ها را به افرادی در برلین معرفی میکند که میخواهند به پناهنده ها درموارد اداری و شروع یک زندگی جدید کمک کنند. http://www.start-with-a-friend.de/refugees

English class for refugees (کلاس زبان انگلیسی برای پناهنده ها)

Tuesdays at the cafe engels, Herrfurthstraße 21 Ubahn 8 Boddinstr. 6pm-8pm

Search for missing family members (جستجو برای افراد گمشده خانواده)

https://www.facebook.com/searchandfindrefugees

http://familylinks.icrc.org/europe/en/Pages/home.aspx

Refugee phrasebook with useful words and phrases ( کتاب برای پناهنده ها با کلمات و عبارات مفید): http://www.refugeephrasebook.de

www.facebook.com/watchthemed.alarmphone +33486517161 WATCH THE MED – ALARM PHONE

اگر دوستان یا خانواده تان قصد رفتن به اروپا را دارند، لطفاً شماره های اضطراری ما را به آنها بدهید. ما تلفن 24 ساعته اضطراری برای افراد در حال اضطرار در دریا ارائه میدهیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s